Untwikkeling boustiennen by Grutte Opdrachten (1)

 

Fan 16.00 uur oant 20.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

 

Menu