Aginda

28 maaie 2020

Untwikkeling boustiennen by Grutte Opdrachten (1)

 

Fan 16.00 uur oant 20.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

 

11 juny 2020

Untwikkeling boustiennen by Grutte Opdrachten (2)

 

Fan 16.00 oere oant 20.00 oere yn it Adverium in Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

20 augustus 2020

Feedbacksesje konsept boustiennen

 


Fan 16.00 oere oant 20.00 oere yn it
Adverium yn Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

22 april 2020

Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere. Y.f.m. it koroanafirus is de gearkomste online (fideokonferinsje).

Dielnimmers: stakeholders

 

25 juny 2020

Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje in ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: stakeholders

Menu