WAT

Op gezette tijden wordt kritisch gekeken naar de inhoud van ons onderwijs met als centrale vraagwelke kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig? Dat doen we op allerlei niveaus: in de klas, op schoolniveau en ook op landelijk niveau.  

WIE

De tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied Friese taal en cultuur wordt uitgevoerd onder regie van Cedin

Net als in de eerste fase willen we het curriculum voor de Friese taal en cultuur in samenwerking met het veld vormgeven. 

HOE

De tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied Friese taal en cultuur wordt tussen 1 maart en 1 oktober 2020 uitgevoerd. Dat vraagt om een strakke planning. De veldgroep komt vier keer bijeen om te werken aan de herziening van de Grote Opdrachten en het formuleren van bouwstenen.  

Agenda

28 mei 2020

Ontwikkeling bouwstenen bij Grote Opdrachten (1)

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

11 juni 2020

Ontwikkeling bouwstenen bij Grote Opdrachten (2)

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

20 augustus 2020

Feedbacksessie concept bouwstenen

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

 

22 april 2020

Feedbacksessie

 

Van 9.00 tot 17.00 uur.  I.v.m. het coronavirus vindt deze bijeekomst online plaats (videoconference).

Deelnemers: stakeholders

 

25 juni 2020

Feedbacksessie

 

Van 9.00 tot 17.00 uur  in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: stakeholders

Voortgang

In de eerste fase is vanuit Kurrikulum.frl gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken waren er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds waren ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken?  

Menu