Van grote opdrachten naar bouwstenen

Afgelopen weken is de feedback die we hebben ontvangen op de Grote Opdrachten (GO’s) verwerkt in een nieuwe versie van het document. De feedback en de aanpassingen in de Grote Opdrachten hebben ook geleid tot het verder aanscherpen van de visie. In de feedbackronde bleek dat er vragen waren over de context waarin het curriculum voor Friese taal en cultuur wordt ontwikkeld. Deze context wordt beschreven in de pre-ambule die in fase 1 is opgesteld en die je hier kunt bekijken.

Hieronder vind je de nieuwe versie van de visie en de Grote Opdrachten.

De volgende stap is het vertalen van de Grote Opdrachten in bouwstenen. In samenwerking met de veldgroep zijn bouwstenen opgesteld bij twee van de vier Grote Opdrachten. De bouwstenen zijn nog in ontwikkeling. Graag horen we wat je van dit concept vindt. Jouw feedback zullen we gebruiken om de bouwstenen verder aan te scherpen en voor het opstellen van bouwstenen bij de andere twee Grote Opdrachten.

Feedback geven

Je kunt feedback geven door de bouwstenen te bekijken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen. Dat kan tot 18 augustus a.s. Alvast bedankt!

Vragenformulier bij de bouwstenen

Vernieuwde documenten

Hieronder vind je de nieuwe versie van de Grote Opdrachten en de visie.

Archief fase 2

Hieronder vind je de documenten uit de tweede fase van het project Kurrikulum.frl.

Eerste ontwikkelsessie

(fase 2)

Tweede ontwikkelsessie

(fase 2)

De documenten van de tweede fase volgen later dit jaar.

Archief fase 1

In de eerste fase is vanuit Kurrikulum.frl gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken waren er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds waren ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken? 

Hieronder vind je de documenten uit de eerste fase van het project Kurrikulum.frl.

Menu