Voortgang & feedback geven

Hieronder staat  de concepttekst van de herziene Grote Opdrachten. Tot en met 1 mei 2020 kon je een reactie geven op deze concepttekst, aan de hand van de bijbehorende vragenlijst. We zijn nu bezig met het verwerken van de feedback in de tekst.

De conceptteksten van de bouwstenen worden op 22 juni op de website gezet. Ook op deze teksten kan iedereen feedback geven aan de hand van een bijgeleverde vragenlijst, in deze ronde tot uiterlijk 23 augustus. 

Een samenvatting van de reacties zal op deze pagina worden gepubliceerd. De feedback wordt gebruikt bij het opstellen van de definitieve teksten.   

Herziene Grote Opdrachten

Via onderstaande knop kun je de herziene Grote Opdrachten bekijken.

Vragenformulier bij herziene Grote Opdrachten

De reactietermijn is inmiddels verstreken. Je kunt de vragenlijst hieronder nog inzien.

Archief fase 1

In de eerste fase is vanuit Kurrikulum.frl gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken waren er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds waren ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken? 

Hieronder vind je de documenten uit de eerste fase van het project Kurrikulum.frl.

Menu